Certifikace ISO

Systém řízení kvality, ochrany životního prostředí a řízení BOZP

Gabriel s.r.o. je držitelem certifikátu
ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008
Certifikáty potvrzují, že společnost Gabriel s.r.o. zavedla a používá systém managementu kvality, systém environmentálního managementu
a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v oboru.

 

Politika systému řízení

Vizí managementu společnosti Gabriel s.r.o. je trvalý růst a stabilita firmy, vysoce profesionální tým zaměstnanců, aktivní komunikace se zákazníkem a dodavateli. Také kvalita realizovaných krajinářských a sadovnických úprav zohledňující požadavky na ochranu životního prostředí a BOZP. Tato vize je vyjádřena v Politice sytému řízení.