Městská a obecní zeleň

Významným oborem je pro nás také realizace zeleně pro města a obce. Jsme držiteli ocenění Park roku – I. místo za Park Lannova v Praze a Ceny děkana Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity za citlivou rekonstrukci Parku Přátelství v Praze na Proseku.

Nabízíme kompletní služby v oblasti zakládání zeleně. Máme za sebou spolupráci s obcemi, se kterými jsme prošly cestu od prvotního zpracování pasportu a inventarizace zeleně, až po návrh koncepce zeleně v obci.

Počáteční konzultace, projektová dokumentace

 • seznámení s řešeným prostorem a jeho okolím
 • příprava cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace

Realizace

Dílo realizujeme v souladu s námi zpracovanou, či dodanou projektovou dokumentací. Máme školený tým zaměstnanců, který zajistí bezchybné provedení veškerých prací i požadovanou jakost používaných materiálů.

 • terénní úpravy
 • ošetřování a kácení dřevin
 • zakládání trávníků
 • výsadba rostlin

Pracovali jsme na řadě komplexních děl zahradní architektury, jejichž součástí jsou

 • dešťové svody,
 • vodní prvky,
 • automatická závlaha,
 • mlatové i dlážděné cesty a prostranství,
 • veřejné osvětlení,
 • herní prvky,
 • drobné stavby,
 • umělecká díla.

Následná a udržovací péče, poradenství

Po realizaci jakéhokoliv prostoru je k zajištění jeho funkcí důležitá pravidelná následná a udržovací péče. Připravujeme plány údržby a nabízíme její provádění.