Projekce

Naši práci vnímáme jako tvorbu životního prostoru s ohledem na přírodní podmínky, kde důležitou roli hrají nejen prostorové, provozní a funkční vztahy, ale i celkové estetické pojetí.

Zákazníkovi se pečlivě věnujeme od prvních studií prostoru, v době přípravy projektu formou osobních konzultací, v době realizace díla nabízíme autorský dozor.

  • první schůzka nejlépe na řešeném místě
  • zaměření území, inventarizace stávající zeleně
  • návrh řešení ve formě prvotní studie
  • rozpracování prvotní studie – osazovací plán, vytyčovací plán, potřebné řezy, detaily
  • vizualizace prostoru, či důležitých pohledů
  • příprava položkového výkazu výměr

Výsledkem je vždy originální a nezávislý návrh řešení Vaší zahrady, včetně nezávazného položkového rozpočtu, podle kterého je možné zahradu zrealizovat.