Zahrady

Nabízíme kompletní služby v oblasti zakládání zeleně, realizaci drobných prvků zahradní architektury (altány, pergoly, zídky,…), i zpevněných ploch v zahradě. Se zákazníkem projdeme celým procesem tvorby zahrady, od počátečních konzultací, přes zpracování projektové dokumentace, která je důležitým podkladem pro realizaci zahrady, až po zajištění následné a udržovací péče o založenou zeleň.

Počáteční konzultace, projektová dokumentace

Upřednostňujeme, aby počáteční konzultace proběhla přímo na řešeném pozemku. Při první schůzce se seznámíme s prostorem budoucích úprav i jeho okolím, přáním a životním stylem majitelů. Dalším krokem je příprava nezávazné cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace.

Realizace zahrady

Realizaci zahrady provádí v souladu s námi zpracovanou, či dodanou projektovou dokumentací školený tým zaměstnanců tak, aby bylo zajištěno bezchybné provedení veškerých prací i požadovaná jakost používaných materiálů.

K námi zpracovaným projektům nabízíme v celém průběhu realizace autorský dozor v četnosti dle domluvy.

Následná a udržovací péče, poradenství

Po realizaci zahrady je k zajištění jejích funkcí důležitá pravidelná následná a udržovací péče. Pro předání realizované zahrady připravíme podrobný plán údržby a nabízíme její provádění.

  • péče o trávníky
  • údržba stromů a keřů
  • našim zákazníkům poskytujeme podporu formou poradenství a konzultací